Нормативни документи

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни_000553.pdf)Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни_000552694 КБ05.02.2021г. 09:28ч.
Свали този файл (Политика за защита на личните данни_000552.pdf)Политика за защита на личните данни за видеонаблюдение8674 КБ05.02.2021г. 09:29ч.
Свали този файл (Политика за  защита на личните данни.pdf)Политика за защита на личните данни2600 КБ05.02.2021г. 09:33ч.
Свали този файл (Утвърден годишен план БДП.pdf)ПЛАН- ПРОГРАМА БДП3500 КБ29.03.2021г. 11:18ч.
Свали този файл (Годишен план за дейността на методическото обединение.pdf)Годишен план за дейността на методическото обединение1525 КБ23.09.2021г. 09:01ч.
Свали този файл (График за консултиране по учебни предмети.pdf)График за консултиране по учебни предмети1576 КБ23.09.2021г. 09:02ч.
Свали този файл (Етичен кодекс.pdf)Етичен кодекс1349 КБ23.09.2021г. 09:03ч.
Свали този файл (Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf)Мерки за повишаване качеството на образованието4169 КБ23.09.2021г. 09:03ч.
Свали този файл (Мерки за работата в условията на COVID-19.pdf)Мерки за работата в условията на COVID-198059 КБ23.09.2021г. 09:04ч.
Свали този файл (Механизъм за осигуряване на ПЛР.pdf)Механизъм за осигуряване на ПЛР5128 КБ23.09.2021г. 09:05ч.
Свали този файл (План за квалификационна дейност.pdf)План за квалификационна дейност2961 КБ23.09.2021г. 09:05ч.
Свали този файл (Стратегия.pdf)Стратегия10635 КБ23.09.2021г. 09:06ч.
Свали този файл (Училищни учебни планове.pdf)Училищни учебни планове12014 КБ23.09.2021г. 09:09ч.
Свали този файл (Училищтна програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf)Училищтна програма за превенция на ранното напускане на училище4222 КБ23.09.2021г. 09:10ч.
Свали този файл (Училищтна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязв.pdf)Училищтна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата4575 КБ23.09.2021г. 09:14ч.
Свали този файл (Заповед за формите на обучение.pdf)Заповед за формите на обучение112 КБ23.09.2021г. 09:20ч.
Свали този файл (Училищен правилник за дейността на училището_compressed.pdf)Училищен правилник за дейността на училището14846 КБ23.09.2021г. 09:55ч.
Свали този файл (Програмна система_20210929_085139.pdf)Програмна система на група за задължително предучилищно образование3268 КБ29.09.2021г. 08:59ч.
Свали този файл (Годишен план.pdf)Годишен план за дейността на училището2490 КБ17.03.2022г. 08:59ч.
Свали този файл (Заповед организиран план-прием за учебната 2022-2023.pdf)Заповед организиран план-прием за учебната 2022-202399 КБ18.04.2022г. 10:39ч.