Нормативни документи

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Заповед организиране на  план-прием 2019-2020г..pdf)Заповед организиране на план-прием 2019-2020г.600 КБ21.03.2019г. 11:14ч.
Свали този файл (стратегия_000426.pdf)Стратегия за развитие10834 КБ24.09.2019г. 12:13ч.
Свали този файл (училищни учебни планове.pdf)Училищен учебен план9202 КБ24.09.2019г. 12:55ч.
Свали този файл (мерки за повишаване качеството на образованието_000428_compressed.pdf)Мерки за повишаване качеството на образованието1467 КБ24.09.2019г. 12:56ч.
Свали този файл (училищна програма за превенция на ранното напускане на училище_000429_compressed.pdf)Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище1547 КБ24.09.2019г. 12:57ч.
Свали този файл (етичен кодекс_20190924_115438_compressed.pdf)Етичен кодекс1786 КБ24.09.2019г. 12:59ч.
Свали този файл (ГОДИШЕН ПЛАН_compressed_compressed.pdf)Годишен план на училището6195 КБ24.09.2019г. 13:00ч.
Свали този файл (училищна програма запредоставяне на равни възможности _000430_compressed.pdf)Училищна програма за предоставяне на равни възможности и приобщеване 1698 КБ24.09.2019г. 13:03ч.
Свали този файл (организация на работния ден.pdf)Дневно разписание592 КБ24.09.2019г. 13:05ч.
Свали този файл (програмна система ПГ.pdf)Програмна система ПГ2950 КБ24.09.2019г. 13:22ч.
Свали този файл (Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците_compressed.pdf)Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците1884 КБ24.09.2019г. 13:30ч.
Свали този файл (заповед форми на обучение_20190924_121132.pdf)Заповед форми на обучение368 КБ24.09.2019г. 13:35ч.
Свали този файл (Заповед за утвърждаване на график за консултации.pdf)Заповед за утвърждаване на график за консултации с ученици891 КБ16.10.2019г. 15:14ч.
Свали този файл (Заповед за утвърждаване на график за консултации с родители и водене на уч.документация.pdf)Заповед за утв. на график за консултации на родители и водене на уч.документация654 КБ16.10.2019г. 15:17ч.
Свали този файл (ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО_000107.pdf)Училищен правилник за дейността на училището13245 КБ25.02.2020г. 09:05ч.
Свали този файл (Заповед училищен план-прием_000122-2.jpg)Заповед организиране на план - прием за учебната 2020-2021 година266 КБ28.03.2020г. 11:30ч.