Нормативни документи

 

 

 

 

Прикачания:
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Заповед училищен план-прием_000122-2.jpg)Заповед организиране на план - прием за учебната 2020-2021 година266 КБ28.03.2020г. 11:30ч.
Свали този файл (МЕРКИ ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID - 19_000426.pdf)мерки за работа в условията на COVID-195016 КБ17.09.2020г. 10:08ч.
Свали този файл (Правилник за дейността на училището_compressed.pdf)Правилник за дейността на училището13059 КБ02.10.2020г. 10:25ч.
Свали този файл (Годишен план за дейността на училището_000449.pdf)Годишен план за дейността на училището_0004498220 КБ02.10.2020г. 12:10ч.
Свали този файл (Годишен план на методическото обединение_000451.pdf)Годишен план на методическото обединение_0004511588 КБ02.10.2020г. 12:10ч.
Свали този файл (График за провеждане на консултации с ученици включени в ЦОУД_000457.pdf)График за провеждане на консултации с ученици включени в ЦОУД_000457868 КБ02.10.2020г. 12:11ч.
Свали този файл (График за провеждане на консултации с ученици, родители и водене на документация_000458.pdf)График за провеждане на консултации с ученици, родители и водене на документация640 КБ02.10.2020г. 12:12ч.
Свали този файл (Етичен кодекс_000459.pdf)Етичен кодекс_0004594905 КБ02.10.2020г. 12:12ч.
Свали този файл (Заповед за формите на обучение_000448.pdf)Заповед за формите на обучение_000448368 КБ02.10.2020г. 12:13ч.
Свали този файл (Мерки за повишаване качеството на образованието_000452.pdf)Мерки за повишаване качеството на образованието_0004524248 КБ02.10.2020г. 12:14ч.
Свали този файл (Механизъм за осигуряване на ПЛР_000456.pdf)Механизъм за осигуряване на ПЛР_0004564932 КБ02.10.2020г. 12:14ч.
Свали този файл (План за квалификационната дейност_000450.pdf)План за квалификационната дейност_0004502830 КБ02.10.2020г. 12:15ч.
Свали този файл (Програмна система ПГ_000455.pdf)Програмна система ПГ_0004552965 КБ02.10.2020г. 12:15ч.
Свали този файл (Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище_000453.pdf)Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище_0004534542 КБ02.10.2020г. 12:16ч.
Свали този файл (Училищна програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на  уязвими ученици_000454.pdf)Училищна програма за представяне на равни възможности и за приобщаване на уязви4906 КБ02.10.2020г. 12:19ч.
Свали този файл (училищни учебни планове_000447.pdf)Училищни учебни планове10469 КБ02.10.2020г. 12:20ч.
Свали този файл (График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети 3.pdf)График за допълнителни консултации на учителите по учебни предмети 517 КБ20.10.2020г. 14:39ч.
Свали този файл (СТРАТЕГИЯ.pdf)Стратегия за развитие10459 КБ07.12.2020г. 10:37ч.
Свали този файл (Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни_000553.pdf)Политика за техническите и организационни мерки за защита на личните данни_000552694 КБ05.02.2021г. 09:28ч.
Свали този файл (Политика за защита на личните данни_000552.pdf)Политика за защита на личните данни за видеонаблюдение8674 КБ05.02.2021г. 09:29ч.
Свали този файл (Политика за  защита на личните данни.pdf)Политика за защита на личните данни2600 КБ05.02.2021г. 09:33ч.
Свали този файл (Утвърден годишен план БДП.pdf)ПЛАН- ПРОГРАМА БДП3500 КБ29.03.2021г. 11:18ч.