Проекти

Banner link

През учебната 2020/2021 година, продължават дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

1

 

 

През учебната 2020/2021 година, продължават дейностите по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". В проекта са включени 5 деца от Подготвителна група, а заниманията се реализират два пъти седмично. По интересен и забавен начин те затвърждават знанията си за гласните звукове и техните букви, стремят се самостоятелно да съставят разказ по сюжетни картини с обща тематика. За всички деца има осигурени учебни помагала и образователни игри.