Последни новини

30 Ноември 2023

За отлично представяне в Европейския ден на спорта в училище и издигане престижа на област Ловеч областният управител Виктор Стойчев връчи благодарствена грамота и предметна награда на НУ „Инж....

23 Ноември 2023

На 23.11.2023г. в Групата за задължително предучилищно образование се проведе педагогическа ситуация на тема „Пъстра есен“ по образователно ядро „Светът на природата и нейното опазване“. На фона на...

21 Ноември 2023

  На 31 ноември празнуваме Деня на християнското семейство. По повод празника в НУ "Инж. Георги Ив. Вълков" гостува детската писателка Милена Димова. Тя представи пред учениците своята...

16 Ноември 2023

Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.  „Учим се...

13 Ноември 2023

      В НУ „Инж. Г. Ив. Вълков“  се проведе учебна евакуация, която е планирана в Плана за защита при бедствия на пребиваващите. В практическото занятие, свързано с...

08 Ноември 2023

      Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на 07.11.2023 г. в НУ „Инж. Вълков“ се...