Banner link

Проекти

Banner link

Прием на ученици

Приемът в училището се извършва по молба на родителите на децата и учениците.

                 

ПРИЕМ В  ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ”ИНЖ. ВЪЛКОВ”

Посещението на ГЗПО е от голямо значение за адаптацията и подготовката на децата за училище. Тази подготовка се осъществява по Програма за ГЗПО в училище. 
В програмата за ГЗПО са включени представи и понятия, които са необходими за детето, за успешното му училищно обучение, като се акцентира върху придобиването на умения за обучение, а не върху самото обучение и ограмотяване, което е задача на началното училище.
През учебната 2022/2023 година ГЗПО в НУ”Инж. Вълков” е съставена от 25 деца с учител Марина Иванова.

ПРИЕМ В І клас

За учебната 2022/2023 година се осъществи прием в две паралелки с класни ръководители:

Пенка Йотова- старши учител -  1а клас-  22 ученици

Силвия Петкова - старши учител - 1 б клас - 22 ученици