Училищно настоятелство

SKM C250i23031008530

 

Училищно настоятелство

 

Име и фамилия

Роля

1

 Ниджеати Стефчов Джингов

Председател

2

Сара Сергеева Пецева

Член

3

Тонка Иванова Христова

Член

4

Даниела Георгиева Илиева

Член

5

Румяна Росицова Маркова

Член