Проекти

Banner link

Учители

Директор

Заместник директор, учебна дейност

Геновева Иванова Цветкова

Цветозара Олег Пенчева - Теодосиева

Учител подготвителна група

Габриела Маринова Георгиева

Начални учители

Петя Петрова Иванова - Вълчанова- учител

Еленка Стефанова Бойчинова- старши учител

Силвия Йорданова Христова- старши учител

Маруся Панова Монева- старши учител

Пенка Йотова Василева- старши учител

Калинка Борисова Калчева- старши учител

Ани Панчева Нейкова- старши учител

Цветанка Томова Петрова- старши учител

Росица Георгиева Янчева- старши учител

Учител по английски език

Габриела Маринова Пейчева - старши учител АЕ


Учители ГЦОУД

Тодор Атанасов Атанасов

Екатерина Трифонова

Силвия Иванова Светославова

Грета ЦецковаГеоргиева

Пламенка Димитрова

Педагогически съветник

Йорданка Василева Иванова

Логопед

Силвия Иванова Светославова

Спортни дейности (мини-волейбол)

Спортни дейности (лека атлетика)

Мирослав Братанов

Пенка Йотова