Учители

Директор

Заместник директор, учебна дейност

Геновева Иванова Цветкова

Цветозара Олег Пенчева - Теодосиева

Учител група за задължително предучилищно образование

Марина Радославова Иванова

Начални учители

Грета Цецкова Георгиева - учител

Цветанка Томова Петрова- старши учител

Калинка Борисова Калчева- старши учител

Николета Цвяткова Николаева

Пелагия Тодорова Манчева - старши учител

Петя Петрова Иванова - Вълчанова-старши учител

Еленка Стефанова Бойчинова- старши учител

Силвия Йорданова Петкова- старши учител

Пенка Йотова Василева- старши учител

Учител по английски език

Габриела Маринова Пейчева - старши учител АЕ


Учители ГЦОУД

Тодор Атанасов Атанасов

Виктория Петрова Светославова

Екатерина Георгиева Иванова

Силвия Валентинова Николова

Пламенка Николаева Димитрова

 

Педагогически съветник

Йорданка Василева Иванова