Проекти

Banner link

Учители

Директор

Заместник директор, учебна дейност

Геновева Иванова Цветкова

Цветозара Олег Пенчева - Теодосиева

Учител подготвителна група

Анелия Христова Кожухарова

Начални учители

Божидарка Илиева Василева - старши учител

Петя Петрова Иванова - Вълчанова- учител

Еленка Стефанова Бойчинова- старши учител

Силвия Йорданова Христова- старши учител

Маруся Панова Монева- старши учител

Пенка Йотова Василева- старши учител

Калинка Борисова Калчева- старши учител

Ани Панчева Нейкова- старши учител

Цветанка Томова Петрова- старши учител

Росица Георгиева Янчева- старши учител

Учител по английски език

Габриела Маринова Пейчева - старши учител АЕ


Учители ЦДО

Габриела Георгиева

Тодор Атанасов Атанасов

Милен Георгиев Марков

Николета Цвяткова Николаева

Силвия Иванова Светославова

Грета Георгиева

Педагогически съветник

Йорданка Василева Иванова

Логопед

Мария Димитрова Цветанова-Цанкова