Проекти

Banner link

Учители

Директор

Заместник директор, учебна дейност

Геновева Иванова Цветкова

Цветозара Олег Пенчева - Теодосиева

Учител подготвителна група

Габриела Маринова Георгиева

Начални учители

Цветанка Томова Петрова- старши учител

Росица Георгиева Янчева- старши учител

Петя Петрова Иванова - Вълчанова- учител

Еленка Стефанова Бойчинова- старши учител

Силвия Йорданова Христова- старши учител

Маруся Панова Монева- старши учител

Пенка Йотова Василева- старши учител

Калинка Борисова Калчева- старши учител

Ани Панчева Нейкова- старши учител

Учител по английски език

Габриела Маринова Пейчева - старши учител АЕ


Учители ГЦОУД

Тодор Атанасов Атанасов

Виктория Петрова Светославова

Силвия Иванова Светославова

Грета ЦецковаГеоргиева

Пелагия Тодорова Манчева

Педагогически съветник

Йорданка Василева Иванова

Логопед

Силвия Иванова Светославова

Спортни дейности (мини-волейбол)

Спортни дейности (лека атлетика)

Драгомир Доков

Пенка Йотова