Banner link

Проекти

Banner link

Учители

Директор

Заместник директор, учебна дейност

Геновева Иванова Цветкова

Цветозара Олег Пенчева - Теодосиева

Учител подготвителна група

Марина Радославова Иванова

Начални учители

Грета Цецкова Георгиева - учител

Цветанка Томова Петрова- старши учител

Калинка Борисова Калчева- старши учител

Ани Панчева Нейкова- старши учител

Пелагия Тодорова Манчева - старши учител

Петя Петрова Иванова - Вълчанова-старши учител

Еленка Стефанова Бойчинова- старши учител

Силвия Йорданова Петкова- старши учител

Пенка Йотова Василева- старши учител

Учител по английски език

Габриела Маринова Пейчева - старши учител АЕ


Учители ГЦОУД

Тодор Атанасов Атанасов

Виктория Петрова Светославова

Екатерина Георгиева Иванова

Силвия Валентинова Николова

Пламенка Николаева Димитрова

Николета Цвяткова Николаева

Педагогически съветник

Йорданка Василева Иванова

Логопед

Силвия Иванова Светославова