Проекти

Banner link

Учители

Директор

Заместник директор, учебна дейност

Геновева Иванова Цветкова

Цветозара Олег Пенчева - Теодосиева

Учител подготвителна група

Марина Радославова Иванова

Начални учители

Грета Цецкова Георгиева - учител

Цветанка Томова Петрова- старши учител

Калинка Борисова Калчева- старши учител

Ани Панчева Нейкова- старши учител

Пелагия Тодорова Манчева - старши учител

Петя Петрова Иванова - Вълчанова- учител

Еленка Стефанова Бойчинова- старши учител

Силвия Йорданова Петкова- старши учител

Силвия Иванова Светославова- учител

Пенка Йотова Василева- старши учител

Учител по английски език

Габриела Маринова Пейчева - старши учител АЕ


Учители ГЦОУД

Тодор Атанасов Атанасов

Виктория Петрова Светославова

Екатерина Трифонова

Силвия Валентинова Николова

Елмие Георгиева Найденова

Педагогически съветник

Йорданка Василева Иванова

Логопед

Силвия Иванова Светославова

Спортни дейности

Пенка Йотова