Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Инж.Г.Ив.Вълков” – гр.Луковит за ІV – то тримесечие на 2019 год.

I . ПРИХОДИ

 1. Субсидия държавна дейност по формула                 916 031.00
 2. Трансфер ПВЗ                                                                  6 613.78
 3. Приходи от наем                                                                100 .00
 4. Върнати суми                                                                   1 192.40
 5. Трансфер Еразъм + 2016г.                                              7 651.82
 6. Спрени месечни помощи                                                2 127.60
 7. Проект Социално икономическа интеграция                5 093.00
 8. Дарение                                                                                200.00
 9. Трансфер „Подкрепа за успех“                                       4 800.00

Общо приходи                                                                        943 809.60

I I. РАЗХОДИ

 1. Разходи по отчет                                                           708 626.00
 2. Върнати суми                                                                    1 192.40
 3. Разходи по проект  Еразъм  + 2018г.                            28 516.00
 4. Проект Социално икономическа интеграция                6 472.63
 5. Проект Еразъм +  2016 г.                                                 1 119.00
 6. Подкрепа за успех                                                            1 456.74
 7. Преходен остатък                                                         196 379.24

Общо разходи                                                                         943 811.31

Трансфер ПВЗ -  14.02.2019г. е 58.29 лв.; 13.03.2019г. е 93.66 лв.; 11.04.19г. е 339.25 лв.; 16.05.2019г. е 678.50 лв.; 12.06.19г. е 678.50 лв. 16.07.2019г. – 678.50 лв.; 15.08.2019г. – 678.50 лв.; 13.09.2019г. – 678.50 лв.; 16.10.2019г. – 682.52 лв.;  14.11.2019г. – 682.52 лв.;  09.12.2019г. – 1 365.04 лв.

Трансфер по Проект „Еразъм+2016“ на 05.02.2019 г. е 7 651.82 лв.

Трансфер по Проект „Социално икономическа интеграция“  е 5 093 лв. на 21.05.2019г.

Трансфер спрени месечни помощи от 21.05.2019г. е 1 069.08 лв. и от 23.10.2019г. – 1 058.52 лв.             

Разходите на бюджета по параграфи  за четвъртото  тримесечие на 2019г. на НУ”Инж. Г.Ив.Вълков” – гр. Луковит са както следва:

Име на параграф Параг.

План

ІV тримесечие

Отчет 

ІV тримесечие

1. Заплати труд. правоотношения 101 491 519 453 161
1.Заплати ПВЗ 201 0 6 141
1.Заплати гр.договор 202 0 0
2. Изпл.суми СБКО 205 19 230 18 290
3. Обещ.хар. възнагр. 208 0 2 141
4. Др.възнагражд. 209 0 2 020
5.ДОО 551 57 145 49 665
6. УПФ 552 17 440 14 643
7. ЗОВ 560 24 020 21 365
8. ДЗПО 580 14 016 11  089
9. Храна 1011 35 732 32 497
10. Р-ди облекло 1013 3000 3 367
11. УТС 1014 0 18 576
12. Материали 1015 41 534 24 898
13. Вода,горива,енер. 1016 40 000 19 529
14.Р-ди външни у-ги 1020 39 500 25 679
15.Текущ ремонт 1030 28 750 1 051
16.Командировки 1051 6 000 1 166
17. Р-ди за застраховане 1062 0 573
18. Придобиване на др. оборудване, машини 5203 0 0
19. Комп. и хард.обор. 5201 0 2 775
20.Стопански инвентар 5205 0 0

   

       

В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

Наличните неизразходвани средства в банката по сметката на училището към 31.12.2020г.  са  0.00 лв.

Преходен остатък  за 2020 г.  196 379.24  лв.

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/