Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за първото тримесечие за 2020год.

I . ПРИХОДИ

  1. Субсидия държавна дейност по формула                    399382.00
  2. Трансфер ПВЗ                                                                     1486.88
  3. От  наем                                                                                 150.00
  4. Трансфер АПСПО                                                                 3312.00

Общо приходи                                                                404330.88

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                 226074.00 

                2.Еразъм+    2018г                                                                      2940.00

                3.Проект Соц. икон. интерграция                                            4315.50

                4.Подкрепа за успех                                                                    3194.72

                5.Образование за утрешния ден                                       332.96

                6.Проект АПСПО                                                                         1141.29

                       Общо разходи                                                                 237998.47

              С писмо

    Трансфер ПВЗ- 17.02.2020г.- 743.44 лв.; 12.03.2020г.- 743.44 лв.

    Трансфер по Проект АПСПО- 31.01.2020г.- 3312 лв.

   

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за първото  тримесечие е както следва:

Име на параграф Пар Отчет 
1. Заплати 101 129429
1. Заплати ПВЗ 201 1823
1. Заплати гр. дог. 202 -
2. Изпл.суми СБКО 205 13856
3. Обещ.хар. възнагр. 208 241
4. Др.възнагражд. 209 -
5. ДОО 551 20499
6. УПФ 552 6022
7. ЗОВ 560 8893
8. ДЗПО 580 4337
9. Храна 1011 8176
10. Р-ди облекло 1013 -
11. УТС 1014 6288
12. Материали 1015 4228
13. Вода,горива,енер. 1016 8485
14.Р-ди външни у-ги 1020 6628
15.Текущ ремонт 1030 -
16.Командировки 1051 130
17. Р-ди за застраховане 1062 -
18.Компютри и хардуер 5201 5739
19.Др.оборудване машини и съоръжения 5203 1300

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 31.03.2020 год. са 166330.82 лв.

         Преходен остатък за 2020г. 196379.24 лв.

 

 

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/