Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Инж.Г.Ив.Вълков” – гр.Луковит за ІІ – то тримесечие на 2019 год.

I . ПРИХОДИ

 1. Субсидия държавна дейност по формула                 487 212.00
 2. Трансфер ПВЗ                                                                  1 848.20
 3. Приходи от наем                                                                100 .00
 4. Върнати суми                                                                      397.40
 5. Трансфер Еразъм + 2016г.                                              7 651.82
 6. Спрени месечни помощи                                                1 069.08
 7. Проект Социално икономическа интеграция                5 093.00

Общо приходи                                                                        503 371.50

I I. РАЗХОДИ

 1. Разходи по отчет                                                          358 264.00
 2. Върнати суми                                                                       397.40
 3. Разходи по проект  Еразъм  + 2018г.                            14 980.00
 4. Проект Социално икономическа интеграция                1 400.00

Общо разходи                                                                          375 042.12

Трансфер ПВЗ -  14.02.2019г. е 58.29 лв.; 13.03.2019г. е 93.66 лв.; 11.04.19г. е 339.25 лв.; 16.05.2019г. е 678.50 лв.; 12.06.19г. е 678.50 лв.

Трансфер по Проект „Еразъм+2016“ на 05.02.2019 г. е 7 651.82 лв.

Трансфер по Проект „Социално икономическа интеграция“  е 5 093 лв. на 21.05.2019г.

Трансфер спрени месечни помощи от 21.05.2019г. е 1 069.08 лв.             

Разходите на бюджета по параграфи  за второто  тримесечие на 2019г. на НУ”Инж. Г.Ив.Вълков” – гр. Луковит са както следва:

Име на параграф Параг.

План

ІІ тримесечие

Отчет 

ІІ тримесечие

1. Заплати труд. правоотношения 101 284 218 227 376
1.Заплати ПВЗ 201 0 2 710
1.Заплати гр.договор 202 0 0
2. Изпл.суми СБКО 205 10 577 14 297
3. Обещ.хар. възнагр. 208 0 1 824
4. Др.възнагражд. 209 0                        1 844
5.ДОО 551 33 016 27 407
6. УПФ 552 10 188 8 120
7. ЗОВ 560 13 878 12 710
8. ДЗПО 580 8 099 4 990
9. Храна 1011 19 653 16 921
10. Р-ди облекло 1013 1 650 267
11. УТС 1014 0 4 450
12. Материали 1015 27 349 9 474
13. Вода,горива,енер. 1016 24 250 11 756
14.Р-ди външни у-ги 1020 26 225 13 423
15.Текущ ремонт 1030 24 812 0
16.Командировки 1051 3 300 683
17. Р-ди за застраховане 1062 0 12
18. Придобиване на др. оборудване, машини 5203 0 0
19. Комп. и хард.обор. 5201                          0                                0
20.Стопански инвентар 5205                          0 0

   

       

В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

Наличните неизразходвани средства в банката по сметката на училището към 30.06.2019г.  са  128 329.38 лв.

Преходен остатък  за 2019 г.  83 048.38 лв.

 

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/