Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Инж.Г.Ив.Вълков” – гр.Луковит за ІV – то тримесечие на 2018 год.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ”Инж.Г.Ив.Вълков” – гр.Луковит за І – то тримесечие на 2019 год.

I . ПРИХОДИ

  1. Субсидия държавна дейност по формула                 303 501.00
  2. Трансфер ПВЗ                                                                     151.95
  3. Приходи от наем                                                                100 .00
  4. Върнати суми                                                                      397.40
  5. Трансфер Еразъм + 2016г.                                              7 651.82

Общо приходи                                                                        311 802.17

I I. РАЗХОДИ

  1. Разходи по отчет                                                          178 449.00
  2. Върнати суми                                                                      397.40
  3. Разходи по проект  Еразъм  + 2018г.                              8 064.00

Общо разходи                                                                         186 910.40

Трансфер ПВЗ -  14.02.2019г. е 58.29 лв.; 13.03.2019г. е 93.66 лв.

Трансфер по Проект „Еразъм+2016“ на 05.02.2019 г. е 7 651.82 лв.

Разходите на бюджета по параграфи  за първото  тримесечие на 2019г. на НУ”Инж. Г.Ив.Вълков” – гр. Луковит са както следва:

Име на параграф Параг.

План

І тримесечие

Отчет 

І тримесечие

1. Заплати труд. правоотношения 101 138 201 115 535
1.Заплати ПВЗ 201 0 1 285
1.Заплати гр.договор 202 0 0
2. Изпл.суми СБКО 205 5769 1 996
3. Обещ.хар. възнагр. 208 0 1 579
4. Др.възнагражд. 209 0 162
5.ДОО 551 16 086 12 871
6. УПФ 552 4 835 3 836
7. ЗОВ 560 6 763 5 513
8. ДЗПО 580 3 945 2 783
9. Храна 1011 10 720 11 361
10. Р-ди облекло 1013 900 267
11. УТС 1014 0 0
12. Материали 1015 9 463 5 084
13. Вода,горива,енер. 1016 10 500 8 887
14.Р-ди външни у-ги 1020 8 850 7 209
15.Текущ ремонт 1030 2 625 0
16.Командировки 1051 1 800 80
17. Придобиване на др. оборудване, машини 5203 0 0
18. Комп. и хард.обор. 5201                          0                                0
19.Стопански инвентар 5205                          0 0

   

       

В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

Наличните неизразходвани средства в банката по сметката на училището към 31.03.2019г.  са  124 891.46 лв.

Преходен остатък  за 2019 г.  83 048.38 лв.

 

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/