Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за трето тримесечие за 2021год.

I . ПРИХОДИ

  1. Субсидия държавна дейност по формула 00
  2. Трансфер Еразъм+2018 00
  3. Трансфер СИИ  22
  4. От наем                          00
  5. От дарение 00
  6. Проект АПСПО  00
  7. Проект ПЗУ  00
  8. Проект Готови за многообразие  00

Общо приходи                                                              1092974.22

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                  775511.00 

                2.Проект СИИ                                                                               6427.49

                3.Подкрепа за успех                                                                   10433.00

                4.Проект АПСПО                                                                          2390.65

                5.Проект Еразъм+2018                                                                 7281.76

               6.Проект Готови за многообразие                                               1279.99

               7.Проект Еразъм+2020-1                                                               4194.30

               8.Проект Еразъм+2020-6                                                               1228.80

                       Общо разходи                                                                  808746.99

              С писмо

    Трансфер по Проект СИИ- 08.03.2021г.- 6299.22 лв.

    Трансфер Еразъм+2018- 15.03.2021г.- 6825 лв.

    Трансфер Подкрепа за успех- 28.05.2021г.- 5943.00 лв.

    Трансфер АПСПО- 26.05.2021г.- 1837.00 лв.; 07.07.2021г.- 436.00 лв.

    Трансфер Готови за многообразие- 30.06.2021г.- 1280.00 лв.

    21.09.2021г.- ФО-30- за Уязвими групи- 62356.00 лв.

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за първото  тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

431429

409320

1. Заплати ПВЗ

201

 

-

1. Заплати гр. дог.

202

 

162

2. Изпл.суми СБКО

205

15671

20129

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

24530

4. Др.възнагражд.

209

 

8554

5. ДОО

551

51655

48498

6. УПФ

552

15260

14055

7. ЗОВ

560

21760

20912

8. ДЗПО

580

12802

10865

9. Храна

1011

33513

22619

10. Р-ди облекло

1013

2625

6100

11. УТС

1014

 

8807

12. Материали

1015

48125

59062

13. Вода,горива,енер.

1016

129562

12737

14.Р-ди външни у-ги

1020

51912

30842

15.Текущ ремонт

1030

188286

65381

16.Командировки

1051

4800

808

17. Р-ди за застраховане

1062

 

-

18.Компютри и хардуер

5201

 

12130

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

-

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 30.09.2021 год. са 284226.91 лв.

         Преходен остатък за 2021г. 361371 лв.

 

        

 

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/