Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за трето тримесечие за 2020год.

I . ПРИХОДИ

  • Субсидия държавна дейност по формула 00
  • Трансфер ПВЗ 08
  • От наем 00
  • Трансфер АПСПО 00
  • Трансфер Соц.икономическа интеграция 50
  • Трансфер Образование за утрешния ден  00
  • Трансфер Подкрепа за успех  00

Общо приходи                                                                824076.58

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                 576659.00 

                2.Еразъм+    2018г                                                                      3870.00

                3.Проект Соц. икон. интеграция                                           10614.72

                4.Подкрепа за успех                                                                  12086.55

                5.Образование за утрешния ден                                     1314.58

                6.Проект АПСПО                                                                         4387.80

                       Общо разходи                                                                 608932.65

              С писмо

    Трансфер ПВЗ- 17.02.2020г.- 743.44 лв.; 12.03.2020г.- 743.44 лв.; 13.04.2020г.- 502.26 лв.; 12.05.2020г.- 743.44 лв.; 12.06.2020г.- 743.44 лв.; 16.07.2020г.- 743.43 лв.; 14.08.2020г.- 743.43 лв.; 16.09.2020г.- 283.20 лв.

    Трансфер по Проект АПСПО- 31.01.2020г.- 3312 лв.; 13.07.2020г.- 284 лв.; 29.07.2020г.- 800 лв.

    Трансфер по проект ОУД- 08.04.2020г.- 904 лв.

    Трансфер по проект СИИ- 10.04.2020г.- 3960.97 лв.; 18.09.2020г.- 6562.53 лв.

    Трансфер Подкрепа за успех- 11.06.2020г.- 4608 лв.

    ФО-18- Учебници - 20.07.2020г.- 15590 лв.

    ФО-11- Пътни учители- 20.07.2020г.- 673 лв.; 25.09.2020г.- 40 лв.

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за третото  тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

379575

362616

1. Заплати ПВЗ

201

 

4916

1. Заплати гр. дог.

202

 

-

2. Изпл.суми СБКО

205

14512

17674

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

1488

4. Др.възнагражд.

209

 

746

5. ДОО

551

43305

48386

6. УПФ

552

13230

14159

7. ЗОВ

560

18255

21218

8. ДЗПО

580

10612

10770

9. Храна

1011

28974

11938

10. Р-ди облекло

1013

2625

4695

11. УТС

1014

 

16280

12. Материали

1015

31875

17042

13. Вода,горива,енер.

1016

29250

10983

14.Р-ди външни у-ги

1020

31875

26253

15.Текущ ремонт

1030

26690

-

16.Командировки

1051

4820

456

17. Р-ди за застраховане

1062

-

-

18.Компютри и хардуер

5201

 

5739

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

1300

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 30.09.2020 год. са 215142.68 лв.

         Преходен остатък за 2020г. 196379.24 лв.

 

 

 

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/