Проекти

Banner link

Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

 тел.: 0697 5 2332, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за второто тримесечие за 2022год.

I . ПРИХОДИ

  1. Субсидия държавна дейност по формула 00
  2. Преходен остатък                                                   00
  3. Проект Равен достъп  00
  4. Върната сума                        69
  5. От наем 00
  6. Проект Социално икон.интеграция 55
  7. Захранване сметка 40
  8. Проект АПСПО 00

Общо приходи                                                               976406.64

I I. РАЗХОДИ

                1.Разходи по отчет                                                                 528311.00 

                2.Подкрепа за успех                                                                10297.00

                3.Проект АПСПО                                                                                  2451.05

                4.Проект Равен достъп                                                              2352.34

                5.Върната сума                                                                            327.69

                6.Еразъм+2020-1                                                                      17235.28

                7.Еразъм+2020-6                                                                      18474.52

                8.Закриване на сметка                                                           214970.40          

                       Общо разходи                                                                 794419.28

              С писмо

   

   

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за второто  тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет 

1. Заплати

101

436919

339820

1. Заплати ПВЗ

201

 

-

1. Заплати гр. дог.

202

 

-

2. Изпл.суми СБКО

205

19883

5961

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

2156

4. Др.възнагражд.

209

 

1468

5. ДОО

551

50335

39943

6. УПФ

552

18795

11891

7. ЗОВ

560

20316

16936

8. ДЗПО

580

12158

9302

9. Храна

1011

29250

19309

10. Р-ди облекло

1013

4125

-

11. УТС

1014

 

6166

12. Медикаменти

1012

 

116

13. Материали

1015

43980

19056

14. Вода,горива,енер.

1016

33962

22948

15.Р-ди външни у-ги

1020

43375

22641

15.Текущ ремонт

1030

35739

5579

16.Командировки

1051

2970

1159

17. Р-ди за застраховане

1062

 

82

18.Компютри и хардуер

5201

 

-

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

3778

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

  Наличните средства в банката към 30.06.2022 год. са 181987.39 лв.

         Преходен остатък за 2022г. 179803 лв.

 

        

24.02.2022г. – 1859.00лв.- Проект Равен достъп

11.04.2022г. – 5393.55лв.- Проект СИИ

02.06.2022г. – 1750.00лв.- Проект АПСПО

   Директор:…………………..

                        /Г. Цветкова/