Бюджет

 

Начално училище "Инж. Георги Иванов Вълков" - гр.Луковит, обл.Ловеч

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.nuvalkov.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за третото тримесечие за 2023год.

I . ПРИХОДИ

  1. Субсидия държавна дейност по формула                    912720.00
  2. Преходен остатък 00
  3. Проект Равен достъп                                                         5083.10
  4. Проект Подкрепа за успех 00
  5. Проект АПСПО 00
  6. От наем 00
  7. Проект Еразъм+2023 48

Общо приходи                                                             1087367.58

I I. РАЗХОДИ

               1.Разходи по отчет                                                               935283.00

               2.Проект АПСПО                                                                       2311.63

               4.Еразъм+2020-1 R.I.V.E.R.S.                                                12354.98

               5.Еразъм+2020-6 T.A.L.E.S.                                                    9280.47

               6.Проект Равен достъп                                                              3877.83

               7.Проект Еразъм+2023                                                              9960.23

                      Общо разходи                                                               973068.14

                

Разхода на бюджета на НУ “Инж. Вълков“ – гр. Луковит за третото тримесечие е както следва:

Име на параграф

Пар

План

Отчет

1. Заплати

101

615500

606956

1. Заплати ПВЗ

201

   

1. Заплати гр. дог.

202

 

178

2. Изпл.суми СБКО

205

27750

25755

3. Обещ.хар. възнагр.

208

 

4083

4. Др.възнагражд.

209

 

30665

5. ДОО

551

72900

66101

6. УПФ

552

24800

19276

7. ЗОВ

560

31100

27753

8. ДЗПО

580

18033

15732

9. Храна

1011

29250

20886

10.Медикаменти

1012

   

11. Р-ди облекло

1013

5625

7680

12. УТС

1014

 

16294

13. Материали

1015

57500

27322

14. Вода,горива,енер.

1016

45000

22503

15.Р-ди външни у-ги

1020

56096

22663

15.Текущ ремонт

1030

57755

9600

16.Командировки

1051

4050

3271

17. Р-ди за застраховане

1062

   

18.Компютри и хардуер

5201

 

1487

19.Др.оборудване машини и съоръжения

5203

 

7078

           

            Равен достъп – 20.01.2023г. – 924.00 лв.; 19.07.2023г. – 4159.10 лв.

            Подкрепа за успех – 30.03.2023г. – 3840.00 лв.

            АПСПО – 26.04.2023г. – 1440.00 лв.; 14.08.2023г. – 791.00 лв.

            Еразъм+ 2023 – 04.08.2023г. – 29803.48 лв.

         В края на отчетното тримесечие няма неразплатени разходи.

Наличните средства в банката към 30.09.2023 год. са 114300.81 лв.

         Преходен остатък за 2023г. е 133440.00 лв.