Banner link

Проекти

Banner link

Паралелки

В НУ "инж.Георги Ив.Вълков" през учебната 2022/ 2023 година   ще се обучават 25 деца в група задължително предучилищно образование  и 210 ученици, разпределени в 9 паралелки от I до IV клас.

Образователният процес е организиран, като задължителните учебни предмети се провеждат до обяд, а за учениците от І, ІІ,ІІІ и ІV клас е въведено целодневно обучение в ГЦОУД след обяд. 
За учениците, посещаващи ГЦОУД е осигурен безплатен обяд.
В училището се изучава английски език. 
Учениците с наклонности към изкуствата участват в извънкласните форми, които предлага училището:
ФУЧ "Фолклор на етносите - ромски фолклор”  с ръководител Пелагия Манчева
ФУЧ „Весели гласчета” с ръководител Ани Нейкова,  и ФУЧ "Английски език" с ръководител Габриела Пейчева.

 

 

СВОБОДНИ  МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ

В НУ „Инж. ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛКОВ“ – гр. Луковит, от  14.11.2022 г.

Клас

Свободни места

ГЗПО -

0 бр.

1.   а -

2 бр.

1.   б -

2 бр.

2.   а -

2 бр.

2.  б -

3 бр.

2.  в -

2 бр.

3.   а -

0 бр.

3.  б -

1 бр.

4.   а -

0 бр.

4.  б -

0 бр.