Проекти

Banner link

Паралелки

В НУ "инж.Георги Ив.Вълков" през учебната 2020/ 2021 година   ще се обучават 25 деца в подготвителна група и 210 ученици, разпределени в 9 паралелки от I до IV клас.

Образователният процес е организиран, като задължителните учебни предмети се провеждат до обяд, а за учениците от І, ІІ,ІІІ и ІV клас е въведено целодневно обучение в ГЦОУД след обяд. 
За учениците, посещаващи ГЦОУД е осигурен безплатен обяд.
В училището се изучава английски език. 
Учениците с наклонности към изкуствата участват в извънкласните форми, които предлага училището:
ФУЧ "Фолклор на етносите - ромски фолклор”  с ръководител Петя Вълчанова.
ФУЧ „Весели гласчета” с ръководител Ани Нейкова, ФУЧ "Математика" с ръководител Цветозара Теодосиева и ФУЧ "Английски език" с ръководител Габриела Пейчева.