Проекти

Banner link

Паралелки

В НУ "инж.Георги Ив.Вълков" през учебната 2018/ 2019 година   ще се обучават 27 деца в подготвителна група и 242 ученици, разпределени в 10 паралелки от I до IV клас.

Образователно-възпитателният процес е организиран, като задължителните учебни предмети се провеждат до обяд, а за учениците от І, ІІ,ІІІ и ІV клас е въведено целодневно обучение в ЦДО след обяд. 
За учениците, посещаващи ЦДО е осигурен безплатен обяд.
В училището се изучава английски език. 
Учениците с наклонности към изкуствата участват в извънкласните форми, които предлага училището:
СИП "Фолклор на етносите - ромски фолклор”  с ръководител Еленка Бойчинова.
ФУЧ „Весели гласчета” с ръководител Анелия Кожухарова и "English is fun" с ръководител Габриела Пейчева.