Проекти

Banner link

Паралелки

В НУ "инж.Георги Ив.Вълков" през учебната 2019/ 2020 година   ще се обучават 25 деца в подготвителна група и 229 ученици, разпределени в 9 паралелки от I до IV клас.

Образователният процес е организиран, като задължителните учебни предмети се провеждат до обяд, а за учениците от І, ІІ,ІІІ и ІV клас е въведено целодневно обучение в ГЦОУД след обяд. 
За учениците, посещаващи ГЦОУД е осигурен безплатен обяд.
В училището се изучава английски език. 
Учениците с наклонности към изкуствата участват в извънкласните форми, които предлага училището:
ФУЧ "Фолклор на етносите - ромски фолклор”  с ръководител Маруся Панова.
ФУЧ „Весели гласчета” с ръководител Ани Нейкова и "English is fun" с ръководител Габриела Пейчева.