НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит е иновативно училище за учебната 2020/2021 година

НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит е иновативно училище за учебната 2020/2021 година

 

2109

С решение на Министерски съвет №584 е одобрен списъкът на иновативните училища за учебната 2020/2021 година.  Това са 504 иновативни училища от 183 населени места, от 132 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях. 14 са одобрените иновативни училища в област Ловеч. Сред одобрените училища под номер 172 в списъка е и НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит.

Иновациите са насочени към използване на нов метод на преподаване. Въвежда се проектно-базираното обучение във ФУЧ „Английски език“ с ръководител Габриела Пейчева – учител по английски език за учениците от първи клас и във ФУЧ „Математика“ с ръководител Цветозара Теодосиева – заместник-директор УД за учениците от трети клас.

Проектно-базираното обучение е различна техника на преподаване, която насърчава практиката на формиране на нови начини за учене, като се набляга на уменията за творческо мислене и позволява на учениците да открият, че има много начини за решаване на проблеми. Ние изграждаме самочувствие и увереност у учениците, за да ги подготвим за съвременния динамичен живот. Очакваме да се повиши успехът и интересът на учениците към заниманията в училище.