21.11.2022г. - Ден на християнското семейство

1

 

На 21.11.2022 г. децата от групата за задължително предучилищно образование в НУ "Инж. Вълков" отпразнуваха Деня на християнското семейство като гледаха презентация, беседваха по темата за семейството, оцветиха картинки, които залепиха на табло с помощта на учителката си г-жа М. Иванова, педагогическия съветник г-жа Й. Иванова и ресурсния учител г-жа К. Гегова.

Ученици от 1.a клас оцветиха картинки и разговаряха за своите семейства с класния си ръководител г-жа П. Йотова и с педагогическия съветник. Третокласниците от ГЦОУД с ръководител г-жа В. Светославова също оцветиха рисунки на тема "Моето семейство".