ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МАТЕМАТИКАТА!

 

 

Ме13ждународният ден на математиката (IDM) #idm314 e световен празник. Всяка година на 14 март всички страни участват чрез дейности, както за ученици, така и за широката публика в училища, музеи, библиотеки и други пространства.

Учителите и учениците от НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ взеха участие с различни дейности, свързани с празника.

Математиката е лесна, забавна и интересна. Децата от групата за задължително предучилищно образование с ръководител г-жа Марина Иванова назоваваха, оцветяваха и изрязваха геометричните фигури: кръг, триъгълник, квадрат и правоъгълник.

Първокласниците с учител г-жа Пенка Йотова решаваха математическа верижка и оцветяваха геометрични фигури, а учениците от 1.б клас с класен ръководител г-жа Силвия Петкова разгадаваха задачки-закачки и направиха апликация с геометрични фигури.

Под мотото „Математиката развива ума на човека“ премина денят на математиката на учениците от 2.а клас с класен ръководител г-жа Калинка Калчева. Те направиха разнообразни апликации с геометрични фигури. Къщички, дървета, клоуни и роботи бяха подредени с много фантазия от сръчните ръце на второкласниците. Най-добрите математици премериха сили при решаване на занимателни верижки с четирите аритметични действия.                  

Математически оригами и пъзели подреждаха второкласниците на г-жа Ани Нейкова.

Под ръководството на своя класен ръководител г-жа Грета Георгиева учениците от 2.в клас се впуснаха в света на математиката и математическите фигури и заедно направиха математически оригами. 

Учениците от 3.а и 3.б клас заедно с г-жа Цветанка Томова и г-жа Пелагия Манчева отбелязаха " Деня на математиката ", като решаваха логически задачи, разпознаваха геометрични фигури със завързани очи и изработиха цвете, ракета и риба от геометрични фигури.

Учениците от 4. а клас с учители г-жа Е. Стефанова и г-жа П. Димитрова отбелязаха Международния ден на математиката, като проведоха час на тема "Историята на числата". Четвъртокласниците се запознаха с произхода и разпространението на цифрите. Научиха интересни факти за нулата. Любопитните материали за числата подредиха в табло. За усъвършенстване на пространствената ориентация, мислене, памет, внимание и броене, часът завърши с любимите на учениците графични диктовки.

Положителна нагласа и траен интерес за общуване с математиката се сеъздаде с дейностите „Правя календар“ и „Български математически фолклор“ на учениците от 4.б клас с класен ръководител г-жа Петя Вълчанова. Четвъртокласниците имаха възможност да се преборят с главоблъсканици, логически задачки-закачки, известни ни още от времето на нашите прапрародители. Освен логиката, учениците преоткриха красотата на симетрията в българската  шевица.