151 годишнината от обесването на Васил Левски

3Радиопредаване по повод 151 годишнината от обесването на Васил Левски представиха днес учениците от НУ „Инж. Вълков“ с ръководители г-жа Цветанка Томова и г-жа Виктория Светославова. В училището се проведоха уроци по родолюбие, от които учениците научиха за живота и делото на великия българин.

Първокласниците с кл.ръководител г-жа Петя Вълчанова изработиха триизмерна апликация с фигурата на дякона и с удоволствие сричаха името му. Малките ученици от 1.б клас под ръководството на г-жа Еленка Стефанова гледаха презентация за Васил Левски и попълниха работен лист за него. Видеофилм и последвала беседа за житейския път на апостола на свободата се проведе в групата за ЦОУД на 2 "а" и "б" клас с учител г-жа Екатерина Иванова.

Почит пред делото на апостола отдадоха директорът на училището г-жа Геновева Цветкова, заместник-директорът по учебната дейност - г-жа Цветозара Теодосиева и ученици от 4.б клас, като се включиха в градското поклонение и поднесоха венци и цветя пред паметника на революционера.