Откриване на площадка по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

20211220 130957Дългоочакваната мечта за изграждане на площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата на децата и учениците от НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“, гр. Луковит е вече факт. На нея, в безопасна среда, повече от 260 деца и ученици ежегодно ще учат правилата за движение и основните пътни знаци. На официалното ѝ откриване днес присъстват г-жа Йорданова, гл. експерт ОКСМД в Община Луковит, Хр. Петков - полицейски инспектор в териториална полиция, Р. Цолачев - младши инспектор в охранителна полиция към РУ на МВР – Луковит,  преподаватели и ученици от I - IV клас.        

            Изграждането на площадката за обучение в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“ е  по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". По програмата се осигуряват вътрешна и външна площадка за обучение по БДП, както и оборудване и материали за пълноценното провеждане на учебните часове. Създават се условия за практическо приложение на знанията. Целта е повишаване на мотивацията на децата и учениците за усвояване на правилата за безопасно поведение на пътя.

            Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от най-важните проблеми на обществото ни. Той е особено актуален, тъй като е пряко свързан с опазване живота и здравето им днес и с подготовката на знаещи и дисциплинирани участници в движението утре. Реализирането на проекта ще даде възможност на учениците да усвоят знания и умения за безопасно поведение на пътя и практическо прилагане на знанията на площадката по пътна безопасност.