22 април - световният Ден на Земята

278764719 1341675109642772 5902684764796376787 n

 

„Земята е наша къщурка зелена

и нека е чиста, добре проветрена,

и нека е топла, и нека да свети

снежецът през зимата, слънцето лете!

Да кацне в дърветата песен на птиче,

сребриста от рибки реката да тича.

И нека я пазим- за тебе, за мене,

едничка е тази къщурка зелена -

едничка  сред тази безкрайна Вселена“

Мая Дългъчева

 

 

 22 април е световният Ден на Земята. Той се отбелязва всяка година на тази дата от 1970-та насам . През 1990 г. празникът е обявен за международен, а България е една от първите страни, присъединили се към тази инициатива.

Целта на Денят на Земята е създаването на най-голямото световно движение за опазване на околната среда, което да води до позитивна промяна за хората и планетата, да привлече вниманието  към замърсяването на природата и да популяризира екологичния начин на живот.

Учениците от І „а“ клас, участници в  клуб „Околен свят“ по проект „Мотивация за образование в Луковит,  процедура „BG 05М2ОP001-3.024  МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“, изработиха апликации и постери за Деня на Земята и с част от тях оформиха кът в коридора на училището. В заниманията по проекта първокласниците работиха предимно с рециклирани материали, посадиха цветя и дървета в училищния двор и в центъра на града и така дадоха своя принос за опазването на планетата ни.

Земята е нашия дом и нашия подслон! Тя има нужда от нас – да я пазим, обичаме и да живеем в хармония с нея.