ЕРАЗЪМ+ проект  T.A.L.E.S

277814252 3484848748409105 7758418493496496399 n

 

Начално училище“Инж.Георги И.Вълков“ започна работа и по втория за програмния 2020-2022  период  ЕРАЗЪМ+ проект  T.A.L.E.S ). Името на проекта е съкращение от „Teaching About Life and Emotional Skills“ и означава: „Преподаване за живота и емоционалните умения “. Той се прилага като част от инициативата „Еразъм +“ и се финансира от Европейския съюз. Участват общо 6 училища: от България, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция, като училището в Литва  е координатор на проекта.

Факт е, че детската литература помага на малките ученици  да разберат какво означава да бъдат хора и им помага да разберат света около тях. Особено приказките осигуряват начини  да се получат важни послания. Tрадиционните приказки учат  как  да се справят с основните човешки конфликти, желания и взаимоотношения по здравословен начин. Придобиването на тези умения в крайна сметка може да повлияе на здравето на учениците, качеството на техния живот или дори да повлияе на техните ценности и вярвания в бъдеще. Доказано е, че здравословното социално, емоционално и поведенческо развитие на учениците може да премахне бариерите пред  ученето, така че общото благосъстояние на учениците, семействата и училищния персонал може да бъде подобрено. Ето защо този проект идва в отговор  за справяне с такива проблеми с психичното здраве, използвайки  езиковия жанр на приказките като средство за това. Същността на проекта се съдържа и в съкращението му, където „ПРИКАЗКИ“ (приказки) се отнася до учениците ,а пълното заглавие „Преподаване за живота и емоционалните умения “се отнася до учителите.